Pantheon

Pantheon je jednou z nejznámějších římských památek. Jedná se o chrám v samém srdci Říma. Nachází se na Piazza della Rotonda ve čtvrti Pigna. Je to jedna z nejzachovalejších antických památek ve městě. Původně se jednalo o chrám zasvěcený všem bohům. Později byl přeměněn na katolickou svatyni a zasvěcen Panně Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri).

Podívejme se ale na dlouhou historii Pantheonu. Chrám nechal postavit Marcus Vipsanius Agrippa, což byl významný vojevůdce, politik  a nejbližší spolupracovník císaře Augusta. Stalo se tak v době jeho třetího konzulátu roku 27 př. n. l.

Dnešní podoba Pantheonu pak pochází z doby Hadriánovy, který jej dal po požáru v roce 123 přestavět. Centrem chrámu je ohromná aula o stejném průměru a výšce 43 m zakrytá polokulovitou klenbou, v jejímž středu je otvor (opaion) o průměru 9 m. Zajímavostí je, že na stavbu kupole byl pravděpodobně vůbec poprvé použit beton. Až do 15. století se také jednalo o největší kupoli na světě. Kupole a strop předsíně byly pokryty bronzovými pozlacenými střešními taškami s reliéfy, které nechal odstranit papež Urban VIII.

Pantheon je velmi významnou a hezkou památkou. Dnes slouží také jako národní mauzoleum. Jsou zde pohřbeni nejvýznamnější Italové jako Rafael, italští králové Viktor Emanuel II. a Umbert I., architekti Baldassare Peruzzi, Jacopo Barozzi da Vignola a další. Návštěvu Pantheon si tak rozhodně nenechte ujít, protože opravdu stojí za to.

TOPlist